ΑΜΚΑ φοιτητών/επείγον

Παρακαλούνται επειγόντως όλοι οι φοιτητές της ΑΕΑΑ να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη Γραμματεία (info@aeaa.gr) με τα παρακάτω στοιχεία:
 Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του φοιτητή,
 Χώρα έκδοσης του παραπάνω στοιχείου, ακολουθώντας τη διεθνή κωδικοποίηση (ISO 3166),
 Υπηκοότητα του φοιτητή, ακολουθώντας τη διεθνή κωδικοποίηση (ISO 3166),
 Ημερομηνία γέννησης

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ