Ανακοινώσεις Συλλόγων Φοιτητών ΑΕΑΑ

Δείτε στις Ενότητες "Ανακοινώσεις Συλλόγων Φοιτητών της ΑΕΑΑ" ανακοίνωση του Συλλόγου Φοιτητών ΠΔΕΚ.
Στη συγκεκριμένη Ενότητα θα αναρτώνται οι ανακοινώσεις των Συλλόγων των Φοιτητών της ΑΕΑΑ.