27-9-2017 Εγγραφές/Κωδικοί νέων φοιτητών 2017-2018


27-9-2017 Το προσωρινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου αναρτήθηκε στην Κατηγορία Φοιτητικά, Ωρολόγια Προγράμματα.Τα μαθήματα που δεν περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα θα ενταχθούν όταν γίνουν μετατατάξεις και αποσπάσεις καθηγητών.Οι κωδικοί των φοιτητών για την διαχείριση της ηλ. εφαρμογής  Ε-ΓΝΩΜΩΝ με τη φοιτητική τους κατάσταση και για επιλογή μαθημάτων, καθώς και της εφαρμογής του ΕΥΔΟΞΟΥ για την απόκτηση φοιτ. ταυτότητας και επιλογή συγγραμμάτων είναι διαθέσιμοι από τη Γραμματεία.Καλούνται οι φοιτητές όταν προσέλθουν στη Σχολή με την έναρξη των μαθημάτων (όχι απαραίτητα την πρώτη ημέρα),  να τους ζητήσουν από τη Γραμματεία (ώρες και ημέρες υποδοχής κοινού: Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 10:00-12:00).ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να πάρουν οι άρρενες φοιτητές Βεβαίωση για τη Στρατολογία θα πρέπει να γνωρίζουν τον αριθμό Μητρώου Αρρένων (συνήθως αναγράφεται στο Απολυτήριο Λυκείου και σε άλλα πιστοποιητικά) και το Δήμο εγγραφής μητρώου αρρένων.  Δελτίο Τύπου ΥΠΠΕΘ (4-9-2017): Με ηλεκτρονικό τρόπο αρχίζουν οι αιτήσεις εγγραφής των επιτυχόντων σε ΑΕΙ-ΤΕΙΑπό το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2017 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Τρίτη 5 έως και Πέμπτη 14  Σεπτεμβρίου 2017.Για την εγγραφή των επιτυχόντων θα λειτουργήσει και φέτος το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους. Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή τους και με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου, μετά τις 10:00 πμ.Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους.Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Αν τα ατομικά στοιχεία που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην εφαρμογή στο  πλαίσιο με τίτλο  «Προσωπικά Στοιχεία Επιτυχόντα (Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ)», δεν συμφωνούν με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, τότε οι επιτυχόντες πρέπει να προβούν στην άμεση διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων τους στα συστήματα του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, μέσω σχετικής αίτησης σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Δεν θα προβούν σε διορθώσεις για τα στοιχεία που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στο πλαίσιο με τίτλο «Στοιχεία Πανελλαδικών Εξετάσεων». Ο επιτυχών, αφού ελέγξει την ορθότητα των προβαλλόμενων τροποποιημένων στοιχείων, θα πρέπει να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.Οι εγγραφέντες για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της κάθε Σχολής και Τμήματος, θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους. Σε κάθε περίπτωση, η Γραμματεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες.Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Πρόγραμμα Εξομοίωσης Πτυχίου Ιερατικών Σπουδών:Οι φοιτητές που εισήχθησαν για το ακαδ. έτος 2017-2018 στο Πρ. Εξομοίωσης Πτυχίου της ΑΕΑΑ θα κληθούν προσεχώς (με ανακοίνωση στην παρούσα ιστοσελίδα) να παραλάβουν από τη Γραμματεία τους κωδικούς τους για απόκτηση φοιτ. ταυτότητας και για χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας E-GNOMON, που αφορά την φοιτητική τους κατάσταση (δηλώσεις μαθημάτων, βαθμολογία κ.λ.π.).