Εξετάσεις μαθημάτων κ. Αγ. Γεωργούση 25-9-2017ΑΛΛΑΓΗ


Οι εξετάσεις των μαθημάτων Αγγλικών της κ. Αγ. Γεωργούση θα πραγματοποιηθούν στις 25-9-2017 ως εξής:Ώρες 09:00-11:00 Αγγλικά Α΄και Αγγλικά Β΄ώρες 11:00-13:00 Αγγλικά Γ΄και Αγγλικά Δ΄.