Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού εξαμήνου 2017-2018


ΠΔΕΚ (τελευταία ενημέρωση: 17/11/2017) Ισχύς από Δευτέρα 20-11-2017.ΠΙΣ & ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ (τελευταία ενημέρωση: 20/11/2017) Ισχύς από Τρίτη 21-11-2017.8-12-2017:  ¨Θρησκευτικές προσωπικότητες της Π.Διαθήκης¨ Α΄εξ. ΠΙΣ. Το μάθημα διδάσκεται από τον Δρ. Τιμολέοντα Γαλάνη κάθε Τρίτη 13:00-16:00 και κάθε Παρασκευή 15:00-17:00, ώστε να καλυφθεί επαρκώς η ύλη του εξαμήνου.Όσοι φοιτητές δεν το έχουν ήδη δηλώσει κι επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, παρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό ηλ. μήνυμα στη Γραμματεία (info.foit@aeaa.gr). 30-10-2017: Το μάθημα "Θέματα Πατερικής Θεολογίας" παραδίδεται κάθε Πέμπτη 11:00 - 13:00 (και όχι Δευτέρα 10:00 - 12:00) Οι κωδικοί των φοιτητών για την διαχείριση της ηλ. εφαρμογής  Ε-ΓΝΩΜΩΝ με τη φοιτητική τους κατάσταση και για επιλογή μαθημάτων, καθώς και της εφαρμογής του ΕΥΔΟΞΟΥ για την απόκτηση φοιτ. ταυτότητας και επιλογή συγγραμμάτων είναι διαθέσιμοι από τη Γραμματεία.Καλούνται οι φοιτητές όταν προσέλθουν στη Σχολή με την έναρξη των μαθημάτων (όχι απαραίτητα την πρώτη ημέρα), να τους ζητήσουν από τη Γραμματεία (ώρες και ημέρες υποδοχής κοινού: Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 10:00-12:00).ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να πάρουν οι άρρενες φοιτητές Βεβαίωση για τη Στρατολογία θα πρέπει να γνωρίζουν τον αριθμό Μητρώου Αρρένων (συνήθως αναγράφεται στο Απολυτήριο Λυκείου και σε άλλα πιστοποιητικά) και το Δήμο εγγραφής μητρώου αρρένων.