Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού εξαμήνου 2017-2018


ΠΔΕΚΠΙΣ & ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ Οι κωδικοί των φοιτητών για την διαχείριση της ηλ. εφαρμογής  Ε-ΓΝΩΜΩΝ με τη φοιτητική τους κατάσταση και για επιλογή μαθημάτων, καθώς και της εφαρμογής του ΕΥΔΟΞΟΥ για την απόκτηση φοιτ. ταυτότητας και επιλογή συγγραμμάτων είναι διαθέσιμοι από τη Γραμματεία.