Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού εξαμήνου 2017-2018


ΠΔΕΚ (τελευταία ενημέρωση: 5/10/2017)ΠΙΣ & ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣΤα μαθήματα που δεν περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα θα ενταχθούν όταν γίνουν μετατατάξεις και αποσπάσεις καθηγητών.Οι κωδικοί των φοιτητών για την διαχείριση της ηλ. εφαρμογής  Ε-ΓΝΩΜΩΝ με τη φοιτητική τους κατάσταση και για επιλογή μαθημάτων, καθώς και της εφαρμογής του ΕΥΔΟΞΟΥ για την απόκτηση φοιτ. ταυτότητας και επιλογή συγγραμμάτων είναι διαθέσιμοι από τη Γραμματεία.Καλούνται οι φοιτητές όταν προσέλθουν στη Σχολή με την έναρξη των μαθημάτων (όχι απαραίτητα την πρώτη ημέρα), να τους ζητήσουν από τη Γραμματεία (ώρες και ημέρες υποδοχής κοινού: Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 10:00-12:00).ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να πάρουν οι άρρενες φοιτητές Βεβαίωση για τη Στρατολογία θα πρέπει να γνωρίζουν τον αριθμό Μητρώου Αρρένων (συνήθως αναγράφεται στο Απολυτήριο Λυκείου και σε άλλα πιστοποιητικά) και το Δήμο εγγραφής μητρώου αρρένων.ΠΔΕΚ

ΠΙΣ & ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ

Τα μαθήματα που δεν περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα θα ενταχθούν όταν γίνουν μετατατάξεις και αποσπάσεις καθηγητών.

Οι κωδικοί των φοιτητών για την διαχείριση της ηλ. εφαρμογής  Ε-ΓΝΩΜΩΝ με τη φοιτητική τους κατάσταση και για επιλογή μαθημάτων, καθώς και της εφαρμογής του ΕΥΔΟΞΟΥ για την απόκτηση φοιτ. ταυτότητας και επιλογή συγγραμμάτων είναι διαθέσιμοι από τη Γραμματεία.

Καλούνται οι φοιτητές όταν προσέλθουν στη Σχολή με την έναρξη των μαθημάτων, να τους ζητήσουν από τη Γραμματεία (ώρες και ημέρες υποδοχής κοινού: Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 10:00-12:00).