2-11-2017 Παράταση δηλώσεων μαθημάτων χειμ. εξαμήνου 2017-2018


Παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων μαθημάτων έως 10-11-2017.Όσοι φοιτητές δεν ανταποκριθούν δεν θα μπορέσουν να πάρουν συγγράμματα και να δώσουν εξετάσεις.Δείτε τα σχετικά στην Κατηγορία: Φοιτητικά/Δηλώσεις μαθημάτων.