¨Ποιμαντική Ψυχολογία¨ & ¨Ποιμαντική των μυστηρίων¨


Από τα επιλεγόμενα μαθήματα του π. Βασιλείου Θερμού η ¨Ποιμαντική Ψυχολογία¨ θα αρχίσει την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου και η ¨Ποιμαντική Μυστηρίων και Ακολουθιών¨ την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου