25-10-2017 Μάθημα "Πατερική Θεολογία"


Το μάθημα "Θέματα Πατερικής Θεολογίας" θα παραδίδεται κάθε Πέμπτη 11:00 - 13:00 (και όχι Δευτέρα 10:00 - 12:00).