19-12-2017 Ορκωμοσία αποφοίτων Σεπτεμβρίου

Όσοι φοιτητές ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2017 καλούνται να καταθέσουν αίτηση για ορκωμοσία (στη Γραμματεία έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσω email) από 4-12-2017 έως 12-12-2017.

Η Ορκωμοσία των αποφοίτων περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 θα τελεσθεί την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 ώρα 12:00μ.

Παρακαλούνται όσοι θα ορκισθούν στις 19-12-2017 να προσέλθουν στη Γραμματεία έως τις 11:30 για να παραλάβουν τις βεβαιώσεις τους.