7-12-2017 Μαθήματα κ.Αθ.Καψάλη


Την Πέμπτη 7-12-2017 δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα του κ. Καψάλη.