8-12-2017 Α΄εξ.ΠΙΣ προσθήκη μαθήματος ¨Θρησκευτικές προσωπικότητες¨


Την Παρασκευή 8-12-2017 ώρα 15:00 θα ξεκινήσει η διδασκαλία του μαθήματος ¨Θρησκευτικές προσωπικότητες της Π.Διαθήκης¨ Α΄εξ. ΠΙΣ. Το μάθημα θα διδάσκεται από τον Δρ. Τιμολέοντα Γαλάνη κάθε Τρίτη 13:00-16:00 και κάθε Παρασκευή 15:00-17:00, ώστε να καλυφθεί επαρκώς η ύλη του εξαμήνου.Όσοι φοιτητές δεν το έχουν ήδη δηλώσει κι επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, παρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό ηλ. μήνυμα στη Γραμματεία (info.foit@aeaa.gr).