18-1-2018 Εξετάσεις μαθημάτων ΠΔΕΚ


Οι φοιτητές επί πτυχίω (όσοι έχουν συμπληρώσει 8 εξάμηνα σπουδών) δικαιούνται κατά την προσεχή εξεταστική περίοδο να εξετασθούν και σε μαθήματα εαρινών εξαμήνων.Όσοι οφείλουν θεωρία ή εργαστήρια στα μαθήματα των κ. Κούκη και κ. Καραβά υποχρεούνται να εξετασθούν ΜΟΝΟ στο κομάτι που οφείλουν (θεωρία ή εργαστήρια).Οι σχετικές καταστάσεις με τις επιμέρους βαθμολογίες αυτών των μαθημάτων έχουν αναρτηθεί στη σχολή.