Αναπληρώσεις μαθημάτων κ.Αθ.Παπαθανασίου


Αναπληρώσεις των μαθημάτων του διδάσκοντος κ. Θανάση Ν. Παπαθανασίου: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ του μαθήματος ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (Α΄ εξαμήνου): Τετάρτη 17 Ιανουαρίου, 13:00 - 15:00. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ του μαθήματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Γ΄ εξαμήνου): Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, 09:00 - 12:00. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ του μαθήματος ΔΙΚΑΙΟ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ (Ε΄ εξαμήνου): Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, 12:00 - 14:00. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ του μαθήματος ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (Ζ΄ εξαμήνου): Τρίτη 16 Ιανουαρίου, την ώρα του μαθήματος. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ του μαθήματος ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Ζ΄ εξαμήνου): Τρίτη 16 Ιανουαρίου, την ώρα του μαθήματος.