Ανακοινώσεις κ.Κλ.Κοντογιάννη


Στο μάθημα της κ. Κλ. Κοντογιάννη ¨Μέθοδοι Αποτύπωσης και Τεκμηρίων Κειμηλίων¨ η παράδοση εργασίας θα γίνει την Τρίτη 16/1/2018 και ώρα 10:00.Η αναπλήρωση του μαθήματος  της κ. Κλ. Κοντογιάννη ¨Ψηφιοποίηση και Ανάλυση Εικόνας¨ θα γίνει την Τρίτη 16/1/2018 και ώρα 11:30.