Πρόγραμμα Εξετάσεων χειμερ.εξαμήνου 2017-2018


ΠΙΣ & ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ

 

ΠΔΕΚ

Τελευταία ενημέρωση/αλλαγές:

12-2-2018: H εξέταση του μαθήματος  "Ιστορία Τέχνης της Δύσεως" του ΠΔΕΚ που είχε ανακοινωθεί από τον κ. Αν. Παπαρίδη για τις 16/2/2018 δεν θα πραγματοποιηθεί.

17-1-2018: έχει γίνει αντικατάσταση του μαθήματος ΔΙΑΓΝ. - ΙΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Κ' ΣΥΝΤ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ του ΣΤ' εξαμήνου ΠΔΕΚ της κας Κ.Κοντογιάννη με το μάθημα ΘΕΩΡΙΑ Κ' ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ του ίδιου εξαμήνου).