Εξετάσεις χειμ. εξαμ. 2017-2018


Οι φοιτητές επί πτυχίω (όσοι έχουν συμπληρώσει 8 εξάμηνα σπουδών, έτος εισαγωγής: 2013-2014 και πριν) δικαιούνται κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο να εξετασθούν και σε μαθήματα εαρινών εξαμήνων.Οι υπόλοιποι φοιτητές μπορούν να εξετασθούν μόνο σε μαθήματα χειμερινών εξαμήνων (παλαιοτέρων και τρέχοντος).