ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018


ΠΙΣ & ΠΡ. ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ

Tελευταία ενημέρωση:

15-3-2018: Το μάθημα "Ιστορική Γεωγραφία της Αγίας Γης" Β΄εξ. θα παραδίδεται κάθε Δευτέρα ώρες 14:00-16:00.

21-2-2018: Το μάθημα Εκκλησιαστική Εθιμοτυπία Η΄ Εξαμήνου, του κ. Καραγκούνη, θα παραδίδεται κάθε Πέμπτη 8:30 - 10:00 πμ.

20-2-2018: Το μάθημα ¨Αισθητική της Χριστιανικής Τέχνης που φαίνεται στο Πρόγραμμα κάθε Πέμπτη θα διδάσκεται αντί Πέμπτης κάθε Τρίτη ώρες 09:00-11:00

 

ΠΔΕΚ

(Τελευταία ενημέρωση: 20-3-2018: Το μάθημα "Περιβαλλοντικές προϋποθέσεις" Β΄ΠΔΕΚ από την επόμενη εβδομάδα θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη ώρα 09:00.

16-3-2018: Aλλαγή ημέρας/ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων:

¨Διάγνωση-ιστορική αξιολόγηση..¨ ΣΤ΄ , ¨Συντήρηση Αγιογραφίας Ι¨ Στ΄, ¨Συντήρηση κωδίκων, εγγράφων ΙΙ¨ , ¨Στοιχεία βιολογίας, αρχές βιοδιάβρωσης¨ Στ΄

 

(20-2-2018: Το μάθημα ¨Αισθητική της Χριστιανικής Τέχνης που φαίνεται στο Πρόγραμμα κάθε Πέμπτη θα διδάσκεται αντί Πέμπτης κάθε Τρίτη ώρες 09:00-11:00)