Μάθημα ¨Εκκλησιαστική Εθιμοτυπία¨ Η΄

Το μάθημα Εκκλησιαστική Εθιμοτυπία Η΄ Εξαμήνου, του κ. Καραγκούνη, θα παραδίδεται κάθε Πέμπτη 8:30 - 10:00 πμ.