5-3-2018 "Λειτουργική"


Για όσους οφείλουν το μάθημα της Λειτουργικής:

Όσοι φοιτητές οφείλουν το μάθημα της Λειτουργικής ενημερώνονται ότι από τις εξετάσεις του Ιουνίου 2018 η ύλη έχει αλλάξει, τόσο στο βιβλίο (βλ. αναρτημένη ανακοίνωση) όσο και στα φωτοαντιγραφημένα άρθρα.