20-3-2018: ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


20-3-2018 Δείτε στα ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ/ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΕΑΡΙΝΟ ΕΞ. 2017-2018 αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του ΠΔΕΚ Β΄εξ.. ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 26-3-2018.16-3-2018 Δείτε στα ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ/ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΕΑΡΙΝΟ ΕΞ. 2017-2018 αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του ΠΔΕΚ Στ΄ εξ.Δείτε στα ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ/ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΕΑΡΙΝΟ ΕΞ. 2017-2018 ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞ. 2017-2018. ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018