20,21-3-2018: Μαθήματα κ.Α.Κούκη


Το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας της Tετάρτης 21 Μαρτίου 2018 αναβάλλεται.Το μάθημα ¨Χημεία Συντήρησης " θα διδαχθεί την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 ώρα 13:00 αντί για την Τετάρτη 21-3-2018.