20-3-2018:"Περιβαλλοντικές προϋποθέσεις" Β΄ΠΔΕΚ


20-3-2018: Το μάθημα "Περιβαλλοντικές προϋποθέσεις" Β΄ΠΔΕΚ από την επόμενη εβδομάδα θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη ώρα 09:00.