8-5-2018: ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΕΑΑ:¨Συνέχεια και Ασυνέχεια στην πολιτισμική ταυτότητα¨


Στις 8 Μαΐου 2018 θα πραγματοποιηθεί στην ΑΕΑΑ ημερίδα με θέμα: ¨Συνέχεια και Ασυνέχεια στην πολιτισμική ταυτότητα¨.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ