16-20/4/2018: Μαθήματα π. Γκρέκα


Tα μαθήματα του π.Αριστάρχου Γκρέκα απο 16/4 /εως 20/4 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω εκπαιδευτικής άδειας.