Μιχαήλ Μαντζανάς, Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο ¨Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία¨


Για τους φοιτητές του ΠΔΕΚ που θα δηλώσουν το μάθημα της Νομισματικής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση του μαθήματος της Νομισματικής, η υποχρεωτική παρακολούθηση και των 3 επισκέψεων-σεμιναρίων στο Νομισματικό Μουσείο που αναφέρονται στο παρακάτω έγγραφο.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.pdf