Μιχαήλ Μαντζανάς, Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο ¨Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία¨