Βαθμολογίες Εξετάσεων Ιουνίου 2018


Οι βαθμολογίες των εξετάσεων Ιουνίου 2018 έχουν αναρτηθεί στο Ε-Γνώμων.Οι φοιτητές που έχουν πρόβλημα με κάποιο βαθμό παρακαλούνται να στείλουν ηλ. μήνυμα απευθείας στον καθηγητή που εξέτασε το μάθημα (ή στη Γραμματεία) αναφέροντας:Ονοματεπώνυμο, μάθημα με κωδικό μαθήματος, όνομα καθηγητή που το εξέτασε και σε ποια εξεταστική.