Εξέλιξη π.Β.Θερμού σε θέση Αν. Καθηγητή της ΑΕΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ1390Γ΄/22-11-2018 ο διορισμός (από εξέλιξη) του π. βασιλείου Θερμού σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο ¨Ποιμαντική".