Ανακοίνωση για ύλη μαθημάτων κ.Τσιμπουκίδου

ΟΙ σημειώσεις από τις εισηγήσεις των μαθημάτων:
  1. Ιστορία της τέχνης της Δύσης (Α΄εξαμήνου),
  2. Εκτιμητική κειμηλίων και επιχειρησιακός σχεδιασμός (Γ΄εξαμήνου),
  3. Το χρώμα ως ύλη και ως σύμβολο στα κειμήλια (Ε΄εξαμήνου),
  4. Η Εκκλησιαστική Υφαντουργία (Ζ΄εξαμήνου) της κυρίας Ειρήνης Τσιμπουκίδου, υπάρχουν στον υπολογιστή της βιβλιοθήκης, στην επιφάνεια εργασίας, στο φάκελο Τσιμπουκίδου Ειρήνη, σε αρχεία PDF, ένα αρχείο ανά μάθημα, πρός χρήση από τους φοιτητές του Προγράμματος Διαχείρησης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων.