17-9-2018 ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


Oι εξετάσεις των μαθημάτων Αγγλικών διαμορφώνονται ως εξής: Αγγλικά Α΄ και Β΄: Πέμπτη 27-9-2018 ώρες 09:00-11:00 Αγγλικά Γ΄και Δ΄: Πέμπτη 27-9-2018 ώρες 11:00-13:00.Η εξέταση των μαθημάτων του κ. Αθανάσιου Παπαθανασίου "Ιστορία Θρησκευμάτων" (Τρίτη 18-9) και "Ενοριακή Διοίκηση και Οργάνωση" (Τετάρτη 19-9) θα ξεκινήσει στις 08:30 (προφορικά όπως όλα τα μαθήματά του της τρέχουσας περιόδου). Όλα τα μαθήματα του κ. Γαλάνη: (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Π.Δ. (ΠΙΣ και ΠΔΕΚ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Π.Δ., ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π.Δ., ΙΣΤΟΡ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΓΙΑΣ ΓΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΟΧΗΣ Κ.Δ., ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΨΑΛΜΩΝ) δεν θα εξετασθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων, αλλά σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν προσεχώς.