Ορκωμοσία αποφοίτων Ιουνίου 2018

Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά την Εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2018 καλούνται να υποβάλουν αίτηση (ηλεκτρονικά στο info.foit@aeaa.gr ή με φαξ στο 2016204714) για ορκωμοσία και παραλαβή πτυχίου.

Με την αίτηση πρέπει να επιστραφεί η ακαδ. ταυτότητα και να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχουν οφειλές σε βιβλία.

Προθεσμία υποβολής αίτησης: 18-30 Σεπτεμβρίου 2018.

Η Ορκωμοσία των αποφοίτων Ιουνίου 2018 θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου 2018 ώρα 11:00. Θα προηγηθεί Αγιασμός και Υποδοχή των νέων φοιτητών.