ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ Erasmus+/ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018


 ERASMUS+ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ Erasmus+που αφορά στην κινητικότητα δύο (2) αρρένων φοιτητών του ΠΔΕΚ για Πρακτική Άσκηση στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου στη Λευκωσία, για το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018 ή Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου2019.  Επιχορήγηση Erasmus+: 550 ευρώ μηνιαίως (+100 ευρώ για κοινωνικώς ευπαθείς).Ωράριο εργασίας (κατά προσέγγιση): Δευτέρα: 10.00-14.00, Τρίτη-Παρασκευή: 08.30-16.00, Σάββατο: 09.00-13.00Παρέχεται δωρεάν στέγαση και σίτιση στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Καλός Σαμαρείτης», Λευκωσία.Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής άσκησης, χορηγείται στους φοιτητές σχετική  Βεβαίωση.Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS+ έχουν άρρενες φοιτητές της ΑΕΑΑ, του Προγράμματος Διαχείρισης, που είναι υπήκοοι χώρας–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών τους.Η τελική επιλογή θα γίνει  με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: 20 Οκτωβρίου 2018Οι φοιτητές που θα επιλεγούν, υποχρεούνται να έχουν ιδιωτική ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων και Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος (πληροφ. Δρ. Νέλλη Κοντογιάννη, τηλ. 2106253406)Δικαιολογητικά: Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία (υπόψη Δρ. Νέλλης Κοντογιάννη) τα εξής δικαιολογητικά: (α) Αίτηση (συγκεκριμένη για το Erasmus+, την βρίσκετε στο ανάλογο πεδίο) (β) Αναλυτική βαθμολογία (γ) Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσουν προσκλήσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή με το πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου στη Λευκωσία για τα διαστήματα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019, Μαρτίου-Απριλίου 2019 και Μαΐου-Ιουνίου 2019 για άρρενες φοιτητές του ΠΔΕΚ, καθώς και για το διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου 2019 για φοιτητές του ΠΙΣ και φοιτήτριες του ΠΔΕΚ, για πρακτική άσκηση στη Βιβλιοθήκη της Χάλκης και στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, αντίστοιχα. Επίσης θα ακολουθήσει πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή με το πρόγραμμα Erasmus+ για φοιτητές/φοιτήτριες της Α.Ε.Α.Α για σπουδές στο Πανεπιστήμιο KU Leuven, Βέλγιο, για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019.Για περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Νέλλη Κοντογιάννη, nellycont@hotmail.com   τηλ.2106253406, 2108070686.ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ PDF

ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ WORD