22 Νοεμβ. Ανακοίνωση κ. Καραγκούνη

Τα μαθήματα του κ. Κ. Καραγκούνη δεν θα πραγματοποιηθούν από 20-22 Νοεμβρίου 2018. 

Οι φοιτητές παρακαλούνται να παραστούν στην διδασκαλία του Καθηγητή Dr. Stephan van Erp  στις 22-11-2018 ώρες 10:00-12:00.