22-10-2018 Δηλώσεις μαθημάτων


Δίνεται παράταση των δηλώσεων μαθημάτων έως 28-10-2018. Ο Ε-Γνώμων άνοιξε πάλι για δηλώσεις την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018.Δικαίωμα να δηλωθούν μαθήματα από μετεγενέστερα της φοίτησης εξάμηνα δεν υπάρχει.Δείτε: ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ/ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ( http://www.aeaa.gr/view_cat.php?cat_id=335 ).Δίνεται παράταση των δηλώσεων μαθημάτων έως 28-10-2018. Το σύστημα θα ανοίξει πάλι για δηλώσεις την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018.