23-10-2018 Ανακοίνωση κ.Καραγκούνη για μαθήματα ΤΥΠΙΚΟΥ και ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ φοιτητών επί πτυχίω

Όσοι φοιτητές ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ πρόκειται να δώσουν τον προσεχή Φεβρουάριο τα μαθήματα ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ-ΤΥΠΙΚΟ και ΕΚΚΛ.ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ του Η΄ εξαμήνου, να επικοινωνήσουν ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ με τον καθηγητή κ. Καραγκούνη (τηλ. 6947774647).