ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ Erasmus+/ΕΤΟΣ 2019

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ

ERASMUS+ 2019

 

ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

  1. στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου στη Λευκωσία, για ένα δίμηνο,  από τον Ιανουάριο ως τον Ιούνιο 2019 (υπάρχει δυνατότητα επιλογής διμήνου).

 Ωράριο εργασίας (κατά προσέγγιση): Δευτέρα: 10:00-14:00, Τρίτη-Παρασκευή: 08:00-16:00, Σάββατο: 09:00-13:00

Παρέχεται δωρεάν στέγαση και σίτιση στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Καλός Σαμαρείτης», Λευκωσία.

Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής άσκησης, χορηγείται στους φοιτητές σχετική  Βεβαίωση.

Επιχορήγηση Erasmus+: 550 ευρώ μηνιαίως (+100 ευρώ/μήνα για κοινωνικώς ευπαθείς, ατομικό εισόδημα<7500).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS+ έχουν άρρενες φοιτητές της ΑΕΑΑ, του Προγράμματος Διαχείρισης, που είναι υπήκοοι χώρας–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών τους.

Οι φοιτητές που θα επιλεγούν, υποχρεούνται να έχουν ιδιωτική ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων και Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος.

  1. Στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, Κων/λη, για ένα δίμηνο ή τρίμηνο, από τον Ιανουάριο ως τον Ιούνιο 2019 (υπάρχει δυνατότητα επιλογής διμήνου ή τριμήνου). Οι φοιτητές θα εργαστούν στη Βιβλιοθήκη της Σχολής (καταγραφή και ταξινόμηση βιβλίων, περιοδικών και πολιτιστικών θησαυρών, εργασία ως βοηθητικό προσωπικό στη Γραμματεία της Σχολής-Μονής κ.α.).

Παρέχεται δωρεάν διαμονή και σίτιση μέσα στη Σχολή. 

Ωράριο εργασίας (κατά προσέγγιση): Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00-16:00, Σάββατο: 09:00-12:00

Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής άσκησης, χορηγείται στους φοιτητές σχετική  Βεβαίωση.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS+ έχουν άρρενες φοιτητές της ΑΕΑΑ, που είναι υπήκοοι χώρας–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών τους.

Οι φοιτητές που θα επιλεγούν, υποχρεούνται να έχουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης.

Η τελική επιλογή θα γίνει  με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών.

Επιχορήγηση Erasmus+: 550 ευρώ μηνιαίως (+100 ευρώ/μήνα για κοινωνικώς ευπαθείς, ατομικό εισόδημα<7500).

Δικαιολογητικά: Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία (υπόψη Δρ. Νέλλης Κοντογιάννη) τα εξής δικαιολογητικά: (α) Αίτηση (συγκεκριμένη για το Erasmus+, την βρίσκετε στο ανάλογο πεδίο) (β) Αναλυτική βαθμολογία (γ) Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Νέλλη Κοντογιάννη, nellycont@hotmail.com   τηλ.2106253406, 2108070686.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: 15 Δεκεμβρίου 2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ Erasmus+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

που αφορά στην κινητικότητα τεσσάρων (4)  φοιτητών της Α.Ε.Α.Α. για Σπουδές, το διάστημα Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2019

  1. στο Καθολικό Πανεπιστήμιο Leuven, Belgium, Faculty of Theology and Religious Studies (http:// theo.kuleuven.be/en/prospectivestudents/Socrates-Erasmus-exchange).

Επιχορήγηση Erasmus+: 470 ευρώ μηνιαίως (+200 ευρώ/μήνα για κοινωνικώς ευπαθείς, ατομικό εισόδημα<7500 ευρώ).

  1. στο Comenius University, Bratislava, Slovak Republic, Evangelical Lutheran Theological Faculty (https://www.fevth.uniba.sk/).

Επιχορήγηση Erasmus+: 420 ευρώ μηνιαίως (+200 ευρώ/μήνα για κοινωνικώς ευπαθείς, ατομικό εισόδημα<7500 ευρώ).

Απαιτούμενο επίπεδο Αγγλικής γλώσσας: Β1

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS+ έχουν φοιτητές/τριες της ΑΕΑΑ, που είναι υπήκοοι χώρας–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών τους.

Η τελική επιλογή θα γίνει  με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών.

Οι φοιτητές που θα επιλεγούν, υποχρεούνται να έχουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης.

Δικαιολογητικά: Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία (υπόψη Δρ. Νέλλης Κοντογιάννη) τα εξής δικαιολογητικά: (α) Αίτηση (συγκεκριμένη για το Erasmus+, την βρίσκετε στο ανάλογο πεδίο) (β) Αναλυτική βαθμολογία (γ) Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Νέλλη Κοντογιάννη, nellycont@hotmail.com   τηλ.2106253406, 2108070686.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: 20 Νοεμβρίου 2018


ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ PDF

ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ WORD