"Δίκαιο Κληρικών" αλλαγή ώρας

Το μάθημα "Το Δίκαιο Κληρικών και Μοναχών" του Ε΄ εξαμήνου (διδάσκων Αθανάσιος Ν. Παπαθανασίου) θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη στις ώρες 13:00 - 15:00.