Αιτήσεις αποφοίτων Σεπτ. 2018 για ορκωμοσία

Όσοι φοιτητές ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2018 καλούνται να υποβάλουν αίτηση για λήψη πτυχίου και ορκωμοσία. 

Προθεσμία αιτήσεων: Από 20-11-2018 έως 30-11-2018.