14-1-2019 Μαθήματα π. Κουτσούρη

Τη Δευτέρα 14-1-2019 τα μαθήματα του π. Κουτσούρη θα γίνουν κανονικά.