Αναπληρώσεις κ.Χ.Παπακώστα

Τετάρτη 16-1-2019, 10:00-12:00: Τεχνικό Σχέδιο Ε' εξ. ΠΔΕΚ

Τετάρτη 16-1-2019, 12:00-14:00: Πληροφορική στην Ποιμαντική Πράξη Γ' εξ. ΠΙΣ

Πέμπτη 17-1-2019, 09:00-12:00: Σχέδιο στον Η/Υ Γ' εξ. ΠΔΕΚ

Παρασκευή 18-1-2109, 09:00-12:00: Τεχνικές Ψηφιοποίησης Μνημείων & Κειμηλίων Z' εξ. ΠΔΕΚ