ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών διοικείται προσωρινά από επταμελή Διοικούσα Επιτροπή (ΦΕΚ364/ΥΟΔΔ/11-7-2016).
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

1. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, Αθηναγόρας, κατά κόσμον Γεώργιος Δικαιάκος, Δρ. του ΑΠΘ (Πρόεδρος)

2. Περσελής Εμμανουήλ του Πέτρου, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ (Αντιπρόεδρος)

3. Ανάργυρος Παπαρίδης του Νικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας.

4. Αθανάσιος Καψάλης του Γεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας.

5. Πατήρ Δημήτριος Κουτσούρης του Γεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας.

6. Βασιλική Σταθοκώστα του Ηλία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Θεολογίας του ΕΚΠΑ και

7. Πατήρ Βασίλειος Θερμός του Θεοδώρου, Επίκουρος Καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας.