Ιερατικών Σπουδών

Κατεβάστε το Πρόγραμμα Σπουδών του Πρ. Ιερατικών Σπουδών σε μορφή PDF

Το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών με τις αντιστοιχίες μαθημάτων και διδακτικών μονάδων (ECTS) εδώ.

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται επιτυχία στα 49 υποχρεωτικά μαθήματα, σε 20 από τα επιλεγόμενα και πτυχιακή εργασία.