Κατατακτήριες Εξετάσεις 2017-2018

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

 ΜΑΘΗΜΑ

ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ

12-12-2017

Ώρες 10:00-12:00

Θέματα Πατερικής Θεολογίας

13-12-2017

Ώρες 10:00-12:00

Ιστορία Πρεσβυγενών Πατριαρχείων και λοιπών Ορθόδοξων Εκκλησιών

14-12-2017

Ώρες 10:00-12:00

Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛ/ΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ

12-12-2017

Ώρες 10:00-12:00

Εισαγωγή στην Επιστήμη Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων

13-12-2017

Ώρες 10:00-12:00

Χριστιανική Αρχαιολογία

14-12-2017

Ώρες 10:00-12:00

Παθολογία και αντιμετώπιση ανεπιτυχών προγενέστερων επεμβάσεων συντήρησης και αποκατάστασης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αιτήσεις για τις Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2017-2018: 1-16 Νοεμβρίου 2017.

Απαιτούνται: Αίτηση, Φωτοτυπία ταυτότητας, Αντίγραφο πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπ/σης.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018 

Α) Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

 

 1.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

 Εισαγωγή στην Κ. Διαθήκη

Ενδεικτική Βιβλιογραφία: Ιω. Καραβιδόπουλος - Εισαγωγή στην Κ. Διαθήκη

 

2.    ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Βιβλίο:

 

 
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 27646
Έκδοση: 1/2009
Συγγραφείς: ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ISBN: 978-960-89904-3-2
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ «ΜΕΛΙΣΣΑ» Α.Ε.

 

  

3.  IΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΥΓΕΝΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Βιβλίο:

 

 
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12866501
Αριθμός τόμου: Β
Έκδοση: 1/2011
Συγγραφείς: ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΑΛΑΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ISBN: 978-960-267-173-3
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 


Β) Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλ/κών Κειμηλίων

1.      Χριστιανική Αρχαιολογία

·         Η φύση και οι στόχοι της Αρχαιολογίας.

·         Οι μέθοδοι της Αρχαιολογικής έρευνας.

·         Εισαγωγή στην επιστήμη της Χριστιανικής Αρχαιολογίας, ορισμός, αντικείμενο, πηγές και βοηθήματα της Χριστ. Αρχαιολογίας.

·         Προϋποθέσεις  Χριστ.Ταφής, Μορφολογία παλαιοχριστιανικών τάφων: υπέργειοι, επιφανειακοί, κατακόμβες.

·         Εμφάνιση και εξέλιξη του χριστ. ναού. Πρώτοι οίκοι λατρείας, μαρτύρια, βαπτιστήρια.

·         Η παλαιοχριστιανική βασιλική: καταγωγή, εσωτερική διάταξη, λειτουργικές κατασκευές, παροικοδήματα. Πηγές περί των μερών του ναού. Δομή των βασιλικών. Τυπολογία, τοπογραφία παλαιοχριστιανικών βασιλικών.

·         Περίκεντρα οικοδομήματα: τυπολογία και χρήση.

·         Η τρουλλαία βασιλική και οι νέες αρχιτεκτονικές λύσεις.

·         Η Αγία Σοφία Κων/πόλεως και άλλα Ιουστινιάνεια μνημεία

 Επιλογή Βιβλιογραφίας

·          Κ. Καλοκύρη: Εισαγωγή εις την Χριστιανική και Βυζαντινήν Αρχαιολογίαν. (Εκδόσεις Πουρναρά, θεσσαλονίκη, 1970 Ά εκδ.)

·          Α. Παλιούρα: Εισαγωγή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία. (Εκδόσεις Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2000)

·          CharlesDelvoye: Βυζαντινή Τέχνη. (Εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα 2003)

·          Γ. Αντουράκη: Χριστιανική Αρχαιολογία και Επιγραφική. (Εκδόσεις Δ. Μαυρομάτη, Αθήνα 1997)

·          JohnLowden: Πρώιμη Χριστιανική και Βυζ. Τέχνη. (Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2003)

·          Γ. Γούναρη: Εισαγωγή στην Παλαιοχριστιανική Αρχαιολογία, Ά Αρχιτεκτονική. (Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1999)

  

2.      Εισαγωγή στην Επιστήμη Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων

 

Βιβλιογραφία:  Βιβλίο:¨Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτισμικής κληρονομιάς. Διαχείρηση, εκπαίδευση, επικοινωνία¨ .

 Συγγραφείς: Α. Μπούνια, Ν. Νικονάνου, Μ. Οικονόμου

Διαθέτης (Εκδότης)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12671

 

ΣΕΛΙΔΕΣ:

7-13

20-25

43-49

52-62

131-132

169-174

198-206

208-217

270-279

457-466

469-479

511-521

523-529

531-537

613.

 

 

3.     Παθολογία και αντιμετώπιση ανεπιτυχών προγενέστερων επεμβάσεων συντήρησης και αποκατάστασης

Βιβλιογραφία: Βιβλίο: ¨Αρχαιοϋλικά¨ .

Συγγραφείς: Λυριτζής Ι., Ζαχαριάς Ν.

Διαθέτης (Εκδότης)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 5808

ΣΕΛΙΔΕΣ: 11-15, 17-36, 254-287, 679-707.

 

Αιτήσεις για τις Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2017-2018: 1-16 Νοεμβρίου 2017.

Απαιτούνται: Αίτηση, Φωτοτυπία ταυτότητας, Αντίγραφο πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπ/σης.