ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΕΑΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018:

 

κ. ΑΝ.ΠΑΠΑΡΙΔΗΣ  
κ. ΑΘ.ΚΑΨΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00-11:15, 12:00-12:15, 13:00-13:15 ΠΕΜΠΤΗ 11:00-11:15, 12:00-12:15, 13:00-13:15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00-11:15, 12:00-12:15
κ. Δ.ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00-13:00 ΠΕΜΠΤΗ 10:00-12:00
π. Δ.ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 12:00-13:00 ΤΡΙΤΗ 12:00-13:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 12:00-13:00
κ. Β.ΜΑΥΡΟΣΚΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00-12:00 ΤΡΙΤΗ 11:00-13:00
κ. Κ.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00-16:00
κ. Μ.ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00-12:00 ΠΕΜΠΤΗ 10:00-12:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-12:00
π. Β.ΘΕΡΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 09:30-10:30 ΠΕΜΠΤΗ 09:00-10:00
κ. Σ.ΚΩΣΤΑΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00-12:00
κ. ΑΘ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 09:00-11:00 ΤΕΤΑΡΤΗ10:00-11:00
κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΤΡΙΤΗ 10:00-12:00
κ. Χ.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 11:00-12:00 ΤΡΙΤΗ 11:00-12:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-16:00
κ. Κ.ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 13:00-15:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 13:00-15:00
κ. Κ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ  
κ. Τ.ΓΑΛΑΝΗΣ  
κ. Κ.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ  
κ. ΑΓ.ΚΟΥΚΗ ΤΡΙΤΗ 12:00-14:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00-10:00