ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΕΑΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018:

 

κ. ΑΝ.ΠΑΠΑΡΙΔΗΣ  
κ. ΑΘ.ΚΑΨΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00-11:15, 12:00-12:15, 13:00-13:15 ΠΕΜΠΤΗ 11:00-11:15, 12:00-12:15, 13:00-13:15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00-11:15, 12:00-12:15
κ. Δ.ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 12:30-14:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12:00-14:00
π. Δ.ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 12:00-13:00 ΤΡΙΤΗ 12:00-13:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 12:00-13:00
κ. Β.ΜΑΥΡΟΣΚΑ  
κ. Κ.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΤΡΙΤΗ 15:00-16:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-16:00
κ. Μ.ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00-13:00 ΠΕΜΠΤΗ 11:00-13:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00-13:00
π. Β.ΘΕΡΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 13:00-14:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:00-14:00
κ. Σ.ΚΩΣΤΑΡΑ Τρίτη 13:00-15:00
κ. ΑΘ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12:00-13:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 13:00-15:00
κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ  
κ. Χ.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 15:00-16:00 ΤΡΙΤΗ 12:00-13:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 12:00-14:00
κ. Κ.ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 13:00-15:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 13:00-15:00
κ. Κ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ  
κ. Τ.ΓΑΛΑΝΗΣ  
κ. Κ.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ  
κ. ΑΓ.ΚΟΥΚΗ ΤΡΙΤΗ 12:00-14:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00-10:00