ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΕΑΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018:

 

κ. ΑΝ.ΠΑΠΑΡΙΔΗΣ  
κ. ΑΘ.ΚΑΨΑΛΗΣ  
κ. Δ.ΠΑΣΣΑΚΟΣ  
π. Δ.ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ  
κ. Β.ΜΑΥΡΟΣΚΑ  
κ. Κ.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ  
κ. Μ.ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ  
π. Β.ΘΕΡΜΟΣ  
κ. Σ.ΚΩΣΤΑΡΑ  
π. Β.ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ  
κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ  
   
   
κ. Χ.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ  
κ. ΕΥΑΓ.ΚΑΡΑΒΑΣ  
   
κ. Χ.ΜΑΝΕΤΑ