ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΕΑΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ XEIM. ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019:

 

κ. ΑΝ.ΠΑΠΑΡΙΔΗΣ  
κ. ΑΘ.ΚΑΨΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00-11:15, 12:00-12:15, 13:00-13:15 ΠΕΜΠΤΗ 11:00-11:15, 12:00-12:15, 13:00-13:15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00-11:15, 12:00-12:15
κ. Δ.ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00-13:00 ΠΕΜΠΤΗ 10:00-12:00
π. Δ.ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 12:00-13:00 ΤΡΙΤΗ 12:00-13:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 12:00-13:00
κ. Β.ΜΑΥΡΟΣΚΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00-12:00 ΤΡΙΤΗ 11:00-13:00
κ. Κ.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΤΡΙΤΗ 14:30-15:30 ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00-13:00
κ. Μ.ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΤΡΙΤΗ 10:00-11:00 ΠΕΜΠΤΗ 11:00-12:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00-12:00
π. Β.ΘΕΡΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10:30-11:00 και 13:00-13:.30, ΠΕΜΠΤΗ 8:30-9:30 και 11:45-12:15, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30-9:00 και 11:45-12.15

κ. Σ.ΚΩΣΤΑΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00-13:00
κ. ΑΘ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 08:15-10:00 ΤΡΙΤΗ08:15-10:00  ΤΕΤΑΡΤΗ13:30-14:00
κ.ΕΙΡ.ΤΣΙΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 12:00-13:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00-10:00
κ. Χ.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 11:00-12:00 ΤΡΙΤΗ 11:00-12:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-16:00
κ. Κ.ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 13:00-15:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00-11:00
κ. Κ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ  
κ.ΙΩΑΝ.ΚΩΤΣΑΛΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ: 10:00-12:00 ΤΡΙΤΗ: 9:00-10:00

κ. Κ.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ  
κ. ΑΓ.ΚΟΥΚΗ ΤΡΙΤΗ 12:00-14:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00-10:00
π.ΑΡ.ΓΚΡΕΚΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00-14:00