ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΕΑΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-2017:

κ. ΑΝ.ΠΑΠΑΡΙΔΗΣ  
κ. ΑΘ.ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΡΙΤΗ 12:00 μ.-12:15 μ., ΤΕΤΑΡΤΗ 09:45-10:15 & 12:00 μ. -12:15 μ.
κ. Δ.ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΠΕΜΠΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-12:00
π. Δ.ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΡΙΤΗ 11:00-12:00
κ. Β.ΜΑΥΡΟΣΚΑ  
κ. Κ.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ  ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00-19:00, ΠΕΜΠΤΗ 12:00 μ. -14:00 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-12:00
κ. Μ.ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ  ΤΕΤΑΡΤΗ , ΠΕΜΠΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00-12:00 μ.
π. Β.ΘΕΡΜΟΣ  ΠΕΜΠΤΗ 11:00-12:00 μ. & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-10:00
κ. Σ.ΚΩΣΤΑΡΑ
ΤΡΙΤΗ 09:00-10:00 & ΠΕΜΠΤΗ 11:00-12:00 μ.
π. Β.ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ  
κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ
 ΤΡΙΤΗ 12:00 μ. -13:00 & ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00-12:00 μ.
   

 
κ. Χ.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14:00-15:00 & ΠΕΜΠΤΗ 08:00-09:00 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14:00-15:00
κ. ΕΥΑΓ.ΚΑΡΑΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00-12:00 μ. & ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00-10:00 
   
κ. Χ.ΜΑΝΕΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 08:30-10:00 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12:00 μ.-14:00
   
κ. Σ.ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ & ΤΕΤΑΡΤΗ 14:00-15:00