ΣΤΕΓΑΣΗ-ΣΙΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, Π.ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟ ΚΟΚΛΑ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ (Η/) ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΑΠΌ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Στο χώρο της ΑΕΑΑ υπάρχει Οικοτροφείο που φιλοξενεί άρρενες φοιτητές και των δύο Προγραμμάτων Σπουδών, που κατοικούν μόνιμα εκτός Αττικής. Υπεύθυνος: π. Αγαθάγγελος Κόκλας. 

Ακολουθούν έγγραφα σχετικά με τη Στέγαση στο Οικοτροφείο και τη δωρεάν Σίτιση των φοιτητών της ΑΕΑΑ (και των δύο Προγραμμάτων Σπουδών):

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ