ΣΤΕΓΑΣΗ-ΣΙΤΙΣΗ

Στο χώρο της ΑΕΑΑ υπάρχει Οικοτροφείο που φιλοξενεί άρρενες φοιτητές του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών που κατοικούν μόνιμα εκτός Αττικής. Υπεύθυνος: π. Αγαθάγγελος Κόκλας. 

Ακολουθούν έγγραφα σχετικά με τη Στέγαση στο Οικοτροφείο και τη δωρεάν Σίτιση των φοιτητών του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ