ΛΟΙΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

           -Καθηγητές/κάτοχοι μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων αποσπασμένοι από τη Μέση Εκπαίδευση  για αυτόνομο διδακτικό έργο:
 
1)π. Βασίλειος Τρομπούκης (Δρ. Θεολογίας). Email: p.vasileiostrompoykis@aeaa.gr       
2) Χριστίνα  Μανέτα (Δρ. Συντηρητών έργων τέχνης). Email: christina.maneta@gmail.com
3)Αγγελική Κούκη (Δρ. Χημείας). Email: akouki27@gmail.com
            4) Χρήστος Παπακώστας (MSC Πληροφορικής). Email: hristospapakostas@aeaa.gr
5) Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου (MSC Συντηρητών έργων τέχνης)
Email: konstantinospapapanagiotoy@aeaa.gr
6) Αγλαΐα Γεωργούση (MSC Αγγλικής Φιλολογίας). Email: aglaiage@yahoo.co.uk
            7) Κλειώ Κοντογιάννη (MSC σε Γραφικές Τέχνες-multimedia). Email:aeaamath@yahoo.gr
  
-Καθηγητές αποσπασμένοι από τη Μέση Εκπαίδευση σε θέση ΕΔΙΠ:
            1)Ευάγγελος Καραβάς. Email: evaggeloskaravas@aeaa.gr