Εγγραφές φοιτητών 2016-2017

23/09/2016:

Η διαδικασία διανομής κωδικών και βεβαιώσεων των νεών φοιτητών θα είναι δυνατή από τις 28/9/2016 ημέρες και ώρες υποδοχής από τη Γραμματεία. Οι φοιτητές θα μπορούν να τα παραλάβουν με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

Για έκδοση βεβαιώσεων για τη Στρατολογία (για αναβολή στράτευσης) απαιτείται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων και ο αντίστοιχος Δήμος. Τον βρίσκετε σε πιστοποιητικό γέννησης, οικ. κατάστασης ή στο απολυτήριο Λυκείου. Παρακαλούμε να τον έχετε μαζί σας όταν έλθετε για να μπορεί να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση.

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τη ηλ. εγγραφή τους στην ΑΕΑΑ μέσω Υπουργείου ΠΕΘ να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο το δελτίο της Ελ. Στατιστικής Αρχής (όσοι δεν το έχουν κάνει ήδη): https://eregister.it.minedu.gov.gr ή στο σύνδεσμο:
https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login_1617.jsp 

 

Σύμφωνα με οδηγία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την ολοκλήρωση της εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2016-2017, επιτυχόντων από τις Πανελλήνιες εξετάσεις, απαιτείται η συμπλήρωση και αποστολή ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της ΑΕΑΑ (info@aeaa.gr) των εντύπων εγγραφής και όπου αντιστοιχεί και διαγραφής.

Από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2016 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου 2016.


Για την εγγραφή των επιτυχόντων για πρώτη φορά φέτος τίθεται σε λειτουργία το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους. Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή τους και με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι πέρσι είχε τεθεί σε λειτουργία σύστημα ηλεκτρονικής προ-εγγραφής και η εγγραφή των νέων φοιτητών γινόταν οριστική με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στη σχολή επιτυχίας.

Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το διάστημα 5 -12 Σεπτεμβρίου με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από το μεσημέρι της 5ης Σεπτεμβρίου 2016.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους.

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Αν τα ατομικά στοιχεία που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην εφαρμογή δεν συμφωνούν με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, τότε οι επιτυχόντες πρέπει να προβούν στην άμεση διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων τους στα συστήματα του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, μέσω σχετικής αίτησής σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Ο επιτυχών, αφού ελέγξει την ορθότητα των προβαλλόμενων τροποποιημένων στοιχείων, θα πρέπει να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Οι εγγραφέντες για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της κάθε Σχολής και Τμήματος, θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους. Σε κάθε περίπτωση, η Γραμματεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες.


Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

 

Οι νέοι φοιτητές του Προγράμματος Εξομοίωσης πρέπει να ΑΠΟΣΤΕΊΛΟΥΝ  5-12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016 αίτηση εγγραφής (Ενότητες, Γραμματειακή υποστήριξη, έντυπα αιτήσεων, αίτηση εγγραφής) στη Γραμματεία της ΑΕΑΑ (με κούριερ ή με φαξ ή με εμέιλ, όχι συστημένο ΕΛΤΑ).

Οι παλιοί φοιτητές θα εγγραφούν αυτόματα με τη δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2016-2017 (θα υπάρξει σχετ. ανακοίνωση).