Κινητικότητα Φοιτητών

Υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης:


ΧΩΡΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:

Αυστρία 
(AT)
     
Ισπανία
 (ES)
     
Πολωνία
(PL)
Βέλγιο
(BE)
 
 Ιταλία
 (IT)
 
Πορτογαλία   
(PT)
Βουλγαρία
(BG)
 
Κροατία
 (HR)
 
Ρουμανία
(RO)
Γαλλία
(FR)
 
Κύπρος
 (CY)
 
Σλοβακία
(SK)
Γερμανία
(DE)
 
Λετονία
 (LV)
 
Σλοβενία
(SI)
Δανία
(DK)
 
Λιθουανία
 (LT)
 
Σουηδία
(SE)
Δημοκρατία της Τσεχίας   
(CZ)
           
Λουξεμβούργο 
 (LU)
       
Φινλανδία
(FI)
Εσθονία
(EE)
 
Μάλτα
 (MT)
 
 
 
Ηνωμένο Βασίλειο
(UK)
 
Ολλανδία
 (NL)
 
 
 
Ιρλανδία
(IE)
 
Ουγγαρία
 (HU)
 
 
 
 Κράτη που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 Ελβετία
(CH)
     
Νορβηγία 
(NO)
 Ισλανδία
(IS)
 
ΠΓΔΜ
(MK)
 Λιχτενστάιν
(LI)
 
Τουρκία
(TR)