ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γραμματέας Ακαδημίας: Δρ. Πολίνα Κοντογιάννη (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας: MSC Ιωάννα Θαλάσση (ΤΕ Πληροφορικής), MSC Βασιλική Μπερέτη (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τμήμα Προσωπικού: MSC Μαρία Ταζέ (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Αποσπασμένη εκπαιδευτικός για παροχή διοικητικού έργου και υπεύθυνη ERASMUS: Δρ. Νέλλη Κοντογιάννη Email: nellycont@hotmail.com ΤΗΛ.: 2108070686