ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γραμματέας Ακαδημίας: Δρ. Πολίνα Κοντογιάννη (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας: MSC Ιωάννα Θαλάσση (ΤΕ Πληροφορικής), MSC Βασιλική Μπερέτη (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού), MSC Μαρία Ταζέ (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)
Aποσπασμένη εκπ/κός για παροχή διοικητ. έργου & ERASMUS: Δρ. Νέλλη Κοντογιάννη