ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γραμματέας Ακαδημίας: Δρ. Πολίνα Κοντογιάννη (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας: MSC Ιωάννα Θαλάσση (ΤΕ Πληροφορικής), MSC Βασιλική Μπερέτη (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τμήμα Προσωπικού: MSC Μαρία Ταζέ (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Aποσπασμένη υπάλληλος του ΥΠΠΕΘ για παροχή διοικητ. έργου: Αγγελική Ταράτσα.