ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γραμματέας Ακαδημίας: Δρ. Πολίνα Κοντογιάννη (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας: MSC Ιωάννα Θαλάσση (ΤΕ Πληροφορικής), MSC Βασιλική Μπερέτη (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τμήμα Προσωπικού: MSC Μαρία Ταζέ (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Αποσπασμένη εκπαιδευτικός για παροχή διοικητικού έργου και υπεύθυνη ERASMUS: Δρ. Νέλλη Κοντογιάννη

Aποσπασμένη υπάλληλος του ΥΠΠΕΘ για παροχή διοικητ. έργου: MSC Αγγελική Ταράτσα.