κ.Β.Μαυροσκά

 

Ύλη Μαθημάτων Θερινού Εξαμήνου 2017- 2018

Δρ. Δρ. Βασιλική Β. Μαυροσκά

Επ. Καθηγήτρια ΑΕΑΑ

 

ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ

Α. Ν. Α. Ματσούκα, Δογματική και Συμβολική Θεολογία Β- Έκθεση της ορθόδοξης πίστης σε αντιπαράθεση με τη δυτική χριστιανοσύνη, εκδ.: Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2016.

Κεφάλαιο Α´, Θεολογία: σσ. 45- 118, σσ. 128- 216

Κεφάλαιο Β´, Χριστολογία: σσ. 217- 298

Κεφάλαιο Γ´, Εκκλησιολογία: σσ. 351- 501

 

 

 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Β. Λ. Ουσπένσκυ, Η Θεολογία της εικόνας στην Ορθόδοξη Εκκλησία, μτφρ. Σπ. Μαρίνης, εκδ.: Αρμός, σσ. 15- 35, 133- 174 και 233- 254.

 

 

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Π. Α. Μιχελής, Αισθητική Θεώρηση της Βυζαντινής Τέχνης, εκδ.: Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή, Αθήνα 72006:

Κεφάλαιο Α΄, σσ. 3- 36,

Κεφάλαιο Β΄, σσ. 247- 259

Κεφάλαιο Γ΄, σσ. 370- 389.