ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜ. ΕΞ. 2018-2019

Τελευταία ενημέρωση: 19-10-2018. Ισχύς από 22-10-2018.

Το μάθημα "Το Δίκαιο Κληρικών και Μοναχών" του Ε΄ εξαμήνου (διδάσκων Αθανάσιος Ν. Παπαθανασίου) θα πραγματοποιείται στις ώρες 13:00 - 15:00.

ΠΡ. ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡ. ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ

ΠΡ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ