ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ μέλους ΕΔΙΠ κ. Κ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Οι φοιτητές επι πτυχίω, αλλά και γενικότερα όσοι προτίθενται να δώσουν εξετάσεις σε κάποιο από τα μαθήματα που διδάσκει η κ. Κ. Κοντογιάννη, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μαζί της, στο aeaamath@yahoo.gr, το αργότερο μέχρι τις 11 Ιουνίου. Στο mail θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία τους καθώς κ το μάθημα στο οποίο προτίθενται να εξετασθούν.

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο